Старешине остају без „варијабиле“?

Најновија инструктивна депеша министра унутрашњих послова шокирала је у великој мери пре свега старешински кадар у МУП Р.Србије јер је њоме укинуто право на увећани, варијабилни део плате када остваре натпросечне резултате. Ова забрана не важи за непосредне извршиоце у министарству.

Дужност овог синдиката је да дигне глас против овакве одлуке, не само због њене очигледно дискриминаторске суштине, већ и због програма СПИПС-а који обавезује наш синдикат да се бори и за права старешинског кадра.

Заправо, применом ове инструкције доћи ће се до апсурдне ситуације да старешина, који је осмислио и, најчешће непосредно учествовао у некој вансеријској активности, наградиће своје подређенем повећањем плате, а у исто време, он који је најзаслужнији за покретање те исте акције, остаће без новчаног увећања плате за тај месец. По свему судећи, овде се ради о популистичком схватању примењивања мера штедње на нивоу МУП-а на један погрешан и неправедан начин. Уместо да се (много веће) уштеде остварују нпр. на рестриктивној употреби службених возила, штеди се на „варијабили“ оних који носе посао који желимо да из месеца у месец буде све квалитетнији. Уместо да се МУП коначно реши служби, па и сектора, којима није место у полицији, чиме би се буџет, неопходан за функционисање овог министарства значајно растеретио, „штеди“ се на „варијабилама“ старешина чије плате, бар оних на нижим нивоима, нису значајно више од плата њихових потчињених.

Већ приликом оснивања овог синдиката у акционом програму смо истакли да се старешине у полицији непрестално налазе између чекића и наковња, односно да морају да спроводе наређења виших команди, да показују сопствену иницијативу, и да контролишу рад подређених. Овај скраћени опис старешинских задатака даје нам за право да за изузетне резултате у спровођењу свега набројаног, старешине имају право да буду и новчано награђене кроз увећану плату. Одузети им то право може само да изазове контраефекат, да пасивизира старешински кадар и да старешине буду тек пасивна трансмисија наређења „одозго“ до непосредних извршилаца. А без истинског залагања тих стрешина (и сходно томе, њиховог адекватног ванредног награђивања) нема ни садржајног оперативног рада и дубинског решавања безбедносних проблема у Србији.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић