СТРУЧНО СУЗБИЈАТИ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Да су извршена кривична дела у Србији у опадању – убедљиво показује статистика. Оно што тим бројкама недостаје јесу напори полицијских службеника око сузбијања кривичног дела насиље у породици. Наравно да је то озбиљно кривично дело које се санкционише по закону, који је донет по матрици законодавства Европске уније. МУПР.Србије, односно њени припадници имају посебну обавезу да реагују и на најбезазленију пријаву ове врсте насиља што, поред закона, налаже и инструктивна депеша министра унутрашњих послова којом је та обавеза итекако наглашена.

Међутим, у пракси се показало да многе пријаве против наводних насилника – партнера су лажне, па иако тужиоци брже-боље изричу 30 дана забране приласка наводном насилнику наводној жртви, најчешће ови случајеви се не окончавају оптужницама тј. било каквом законском санкцијом. Јер, доказивање овог кривичног дела је веома тешко, а у законској процедури која, евентуално, следи – наводни насилник мора из „петних жила“ да доказује своју невиност. Наиме, пракса је за ових неколико година показала да има доста примера злоупотреба приликом пријављивања овог кривичног дела управо зато што јавност бурно реагује на сваки овакав ( па и инсцениран) случај.

Оно што се директно одражава на рад полицијских службеника, посебно колега у цивилу, јесте учестало ангажовање око оваквих случајева који, најчешће немају законско окончање. А ових криминолога је јако мало и они имају на десетине нерешених случајева да расветљавају који су много конкретнији и друштвено опаснији од насиља у породици. То не значи да не треба придавати пажњу стварним жртвама породичног насиља, већ да треба вршити озбиљну, квалификовану селекцију пријава оваквих кривичних дела.

Познато је да су снаге полиције у Србији бројчано доста ограничене: у свим јединицама недостају колеге на терену а посебно је то изражено у територијалним полицијским управама, где по природи ствари и стижу поменуте пријаве. Кадровско јачање је приоритет али и озбиљнија едукација колега око проблематике насиља у породици. Сузбијање овог кривичног дела јесте изузетно важно, поготову када се погледа број убистава међу партнерима. Мада, искрено речено, ко је решио да убије без обзира на законске санкције, његово спречавање поставља за полицију „немогућу мисију“. Да би та тзв.“мисија“ ипак била одрађена, морају се редови полиције попуњавати много брже него до сада али и још озбиљније обучавати за сузбијање насиља у породици.

Београд, 11.09.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић