СУЗБИТИ ЗЛОУПОТРЕБЕ У САОБРАЋАЈУ

Промене Закона о безбедности саобраћаја најчешће се тичу пооштравања казни за саобраћајне прекршаје док се ретко или никако, измене овог закона не односе на превентивно спречавање злоупотреба у саобраћају од стране учесника. Реч је о стању на београдским улицама пре свега (мада ни друге урбане средине нису поштеђене ових марифетлука), где возачи који возе у улицама које имају првенство пролаза, намерно пуштају возила из другог смера, затим изазивају сударе (наравно не катастрофалне), како би наплатили осигурање. Ту се најчешће нађу и сумњива лекарска уверења да је возач, који је заправо намерно изазвао судар, задобио и лаку или тешку телесну повреду. То такође доприноси увећању новчаног обештећења преваранту, јер је по ЗОБС-у крив возач возила који се кретао улицом која нема првенство пролаза. А што је истина сасвим обрнута, то није могуће доказати.

И ту заправо долазимо до београдске ситуације али и законодавца који треба да пропише да се обавезно на таквим местима поставе камере или семафори, или и једно и друго. На први поглед то изгледа скупо и нерационално због великог броја места где би се таква сигнализација морала да постави, али ако се имају у виду бројне преваре које смо напред описали, трошак би се брзо исплатио, посебно осигуравајућим кућама. Када се томе дода и драстично смањење могућих стварних повреда возача у оваквим случајевима који су потенцијално врло опасни (иако их несавесни суграђани олако изводе), јасно је да су предности овакве превентиве вишеструке. Сигурни смо и да би у овој акцији, која би претходно морала и правно да се регулише допуном ЗОБС-а, учествовала и осигуравајућа друштва. Нарочито када би израчунала колико их, на дужи рок, коштају обештећења учесника оваквих назовисудара а колико учествовање у постављању сигнализације и камера на угроженим локацијама.

Премрежавање Београда камерама не би био луксуз, већ би се следио стандард који већ одавно важи у метрополама Европе. У појединим сегментима, град прати настојања великих градова да изгледају што лепше и интересантније и за туристе али и за сопствене житеље. Али град би морао да више посети пажње и безбедности учесника у сабраћају, да буде иницијатор измена и допуна поменутог закона, као најбројнија градска средина у Србији. Заправо је град Београд до пуцања по шавовима, оптерећен саобраћајем и мора да се активније укључи и у доношење регулативе која се односи на ову област. Није само реч о злоупотреби на коју смо овде указали, већ је реч о укупној безбедности учесника у сабраћају не само у Београду где је ситуација евидентно најтежа, већ у целој Републици.

У међувремену, док се не испоштује овај захтев, позивамо све возаче у целој Србији да испоље личну иницијативу и да набаве себи и за свој трошак видео камере које се постављају у аутомобилима иза предњег стакла возила, а ко жели и може себи да приушти може и иза задњег стакла и да снимају сваку своју вожњу, како би могли да докажу да кривица није на њима. По овом питању, позивамо саобраћајну полицију и суд да прихвате овај доказ појединца који се брани на овај једини могући начин. Такође позивамо све возаче који доживе догађај из овог саопштења, да обавезно својим фотоапаратом из свог мобилног телефона фотографишу не само сударена возила и околину, него и возача тих других кола, ради документовања евентуалних, накнадно пријављених, повреда.

Београд, 30.11.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић