У РЕФОРМЕ БЕЗ КАДРИРАЊА „ОДОЗГО“

Да би неопходне реформе полиције које су на прагу, биле истински успешне и спроведене у духу владајуће политичке концепције, неопходно је да челни људи линија рада имају одрешене руке при састављању сопствених најближих сарадника. Одавно је познато да је руководилац онолико успешан колико успе да окупи око себе колеге које оперативно разрађују зацртане правце деловања. То практично значи да се у реформе мора ући без кадрирања „одозго“, као што је то било уобичајено код претходног првог човека Министарства. Заправо, новопостављени начелници управа у МУП-у имају јединствену прилику да одаберу најбоље припаднике Министарства за своје сараднике, јер уколико у том одабиру подбаце, доводи се у питање спровођење промена које су очигледно више него потребне, а које се морају што пре уградити у нов начин функционисања МУП-а. Када заживи овакав, независан начин кадровања, а ми мислимо да је то сада извесно, одговорност за спровођење реформи несумњиво пада на челнике линија рада. Ти нови људи, од којих суштински зависи нова реформисана полиција (без обзира што се сматра да то зависи од политичара), неће имати изговоре, уколико буду неуспешни, да „немају с ким да раде“, да су им наметнути неспособни сарадници и сл.

Сви смо свесни да се са реформама мора одмах почети. Пола године новог руководства било је обележено бројним застојима (кадровске смене генерала, штрајк појединих полицијских синдиката, крупни полицијски случајеви и др.). Времена је све мање, поготову у светлу општих друштвених промена и тежње да се Србија што пре извуче из глиба дугова и лошег економског стања. Можда би требало, као први значајан корак у том правцу, рационализовати број специјалних јединица, а различите полицијске снаге које обављају исти посао (нпр. обезбеђење), ставити под једну команду – Управу за обезбеђење. Циљ ових трансформација јесу знатне материјалне уштеде, али и повећање ефикасности путем јединственог командног ланца. И све то је само један мали део онога што нове челне људе, са њиховим тимовима сарадника, очекује у непосредној будућности. Биће то и потврда њихове руководне вредности али и провера сарадника које сада имају шансу да сами одаберу.

Београд, 19.11.2014.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић