У вези обраћања заменика шефа Кабинета министра унутрашњих послова

У вези вербалног обраћана заменика шефа Кабинета министра унуташњих послова, г. Дијане Хркаловић, поводом предлога министра г. Небојше Стефановића Београдском синдикату полиције и полициjских старешина да се запослени у МУП-У одрекну једне дневнице која би била преусмерена као помоћ запосленима у оквиру Министарства који су настрадали у поплавама и којима је оштећена имовина и новчана средства прикупљења у висини од 5,000,00 која би била узета од солидарне помоћи као помоћ грађанима који су погођени поплавама и чија је имовина оштећена: После детаљног разматрања предлога министра г. Небојше Стефановића, Председништво је донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
Новчана помоћ од једне дневнице свих запослених у Министрству која би била усмерена за запослене у оквиру Министрства који су настрадали у поплавама и којима оштећена имовина у потпуности смо сагласни са предлогом министра г.Небојше Стефановића. Новчана помоћ 5.000.00. која би била прикупљења од солидарне помоћи који примају сви запослени у Министрсву која би била преусмерена као помоћ грађанима који су погођени поплавама и чија је имовина оштећена нисмо у могућности да искажемо своју солидарност унесрећенима жртвама поплаве,због веома тешке економске ситуације свих запослених у Министрсву.Припадницима МУП-А,остаљамо могућност избора сходно својим могућности да издвоје новчана средства како би допринели санирању катасрофалне ситуације у земљи поводом поплава.

Беорадски синдикат полиције и полициjских стрешина.
Председник Блажо Марковић