УКИНУТИ БЕСМИСЛЕНЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА

Да једна новинска фотографија, не претерано узбудљива, може да „обезглави“ читаву полицијску станицу, доказ је случај Полицијске станице Ада. Наиме, после објављивања у новинама фотографије убице из Аде (за којим се још увек трага) и на којој се види и један од руководилаца ПС Ада, суспендовано је цело руководство ове невелике полицијске јединице: начелник ПС Здравко Кашан, његов заменик Милан Бројчин и вођа смене у истој ПС Миломир Савић. Оваква реакција врха МУП-а на новинску фотографију није до сада забележена у дугој историји неразумевања полицијског поступања на терену. Сама суспензија до окончања дициплинског поступка, формално се ослања на неразумну одредбу правилника о ношењу полицијске униформе донету у време „чувеног“ министра Јочића, где стоји забрана седења у локалу у униформи неоправдано дуго. На страну нејасна формулација -“неоправдано дуго“ – коју може да тумачи ко како хоће, суштина је у контактима полицијских службеника са лицима из криминогене или „сиве“ зоне. Ти и такви контакти су драгоцени за квалитетан полицијски, оперативни рад и свако ко и најмање познаје полицијски посао, зна да се једино тако може доћи до драгоцених оперативних сазнања.

Суштина овог обраћања и врху МУП-а и јавности, није одбрана колега који су суспендовани, јер ће то они учинити током дисцилинског поступка на најбољи начин, већ желимо да реагујемо на неадекватно коришћење „дисциплинских мера“.

Оваквим пренаглим поступањем подстиче се неактивост код полицајаца који не желе да себе стављају у позицију нечије мете, тако да је сасвим за претпоставити да ће овакви примери негативно утицати на оперативна поступања полицајаца и оперативни рад на терену у целини. Због тога се Синдикат полиције и полицијских старешина залаже за укидање наведене одреднице о неоправданом седењу у локалима, али и за много обазривије покретање дициплинских поступака против припадника Министарства. После свих врсте економских ограничења која су уследила у последње две године, посезање за оваквим преоштрим реаговањима на једну новинску фотографију, заиста изазива револт пре свега код оних који полицијски посао обављају свим срцем. Такву посвећеност послу не сме нико да спутава, најмање применом трапавих формулација из правилника донетих у неким временима која нису служила полицији на част.
Београд, 01.04.2016.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић