УКИНУТИ ДВОЈНО ДРЖАВЉАНСТВО ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

УКИНУТИ ДВОЈНО ДРЖАВЉАНСТВО ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ

 

Чињеница да је Србија добрим делом окружена чланицама Европске уније са којима имамо споразум о двојном држављанству, подстакла је многе наше суграђане да се опредељују, да поред српског, узимају и пасоше тих наших суседа. И ту не би било ништа спорно, да то не чине и доста бројни припадници државних органа Републике Србије.

Један од услова за пријем у државне органе, треба да буде и искључиво држављанство Републике Србије за коју ти људи намеравају да раде.

Што се тиче оних који су већ запослени у систему наше државне управе (полиција, војске, министарства, органи локалне самоуправе и др.) уколико имају двојно држављанство, Синдикат полиције и полицијских старешина се залаже да се инсистира да се ти државни службеници, односно наши држављани определе за једно од својих држављанстава чији су носиоци, па ако желе и даље да раде за српске институције, да поседују само српско држављанство.

Јер, јасно је да узимањем држављанства друге државе, наши грађани запослени у државним институцијама Србије, имају готово исту (додуше формалну) обавезу и према тој другој држави чије су држављанство прихватили. Уколико се те две обавезе преплету, да не кажемо да могу да дођу у сукоб, компетенције именованог државног службеника могу бити видно доведене у питање. Јер, будућност је непредвидива и не зна се ко ће против кога (потенцијално) бити усмерен.

Да би цела ова ситуација, коју је живот наметнуо, била још замршенија, нико у Србији не зна колико наших грађана, који раде у државним органима, има поред српског држављанства и држављанство Мађарске, Хрватске, Бугарске, Румуније итд. И као да никога није брига да овај проблем (а може да буде итекакав проблем) сагледа, проучи и да да решење.

Ми смо као синдикат веома забринути због овакве очигледне лежерности државних органа, која у одређеним околностима, може итекако да нам се обије о главу. И чак да доведе и до дилеме за коју државу би ти запослени радили, ако их на ту дилему доведе живот.

Наравно да ова наша иницијатива подлеже корекцијама од компетентних институција, али наш циљ није да дајемо коначно решење, већ да иницирамо сагледавање проблема који је за сада потиснут, из нама непознатих разлога. Оно што је извесно, на разрешавање садашње ситуације се мора реаговати брзо и стручно, а цела иницијатива је усмерена ка већој безбедности државе Србије и њених институција.

Београд, 13.06.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић