УНАПРЕДИТИ УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ МУП-а

На захтев Београдског синдиката полиције и полицијских старешина 17.06.2014. године, одржан је врло конcтруктиван састанак председника овог синдиката и начелника Сектора унутрашње контроле, помоћника министра г. Милоша Опарнице и његових сарадника. Потреба за оваквим састанком је више него очигледна: промене у полицији које се најављују не могу се извршити без дубинских измена службе која се бави унутрашњом контролом рада Министарства. Како сада ствари стоје, ситуација са положајем ове изузетно важне службе није ни мало добра. Да би се постигао професионални ниво који имају у овом сегменту рада полиције земље у окружењу, СУК мора знатно да унапреди и технику али и да знатно кадровски ојача. Сада овај посао ради 93 припадника,  од чега је 10% руководилаца, 20% лопгистистичара а посао истрага и контрола на терену ради тек 60-так инспектора. У земљама у окружењу (које нису значајно богатије од Србије), број извршилаца је устаљен на 1% од укупног броја полицајаца, тако да би СУК нашег Министарства требало да броји 460 припаника, или пет пута више него сада. То је само део проблема које истиче г.Опарница и његови сарадници. Други део је недореченост надлежности СУК-а, па није до краја јасно кога све може да истражује ова служба (у Чешкој и Румунији овлашћени су за све државне службенике). С друге стране, садашња малобројна екипа СУК-а свакодневно је затрпана пријавама грађана на рад полиције, јер дневно стигне 15-30 пријава овог садржаја. Када инспектори и успеју да се изборе са овим пријавама и наложе старешинама да покрену дисциплинске поступке против радника на које су се грађани оправдано жалили, често нема покретања поступака од стране старешина а нема ни узвратне информације СУК-у, јер челници служби немају ни ту (колегијалну али не и прописану) обавезу.

Управо дефинисање улоге овог Сектора у Закону о полицији који је у припремиу најважнији је задатак у овој години. Тиме би се избегло осећање припадника ове јединице да су „нежељено дете“ унутар МУП-а а такође би се добила веома важна полуга у националној борби против корупције. На тај начин би се остваривала сарадња са УКП-ом МУП-а од којих сада не стижу изузетно  битне информације за рад СУК-а, обезбедила би се заштита „узбуњивача“, дефинисали би се и „прикривени иследници“ и др.

Како би овај састанак био што конструктивнији, БСППС претходно је доставио г.Опарници бројна конретна питања око појединих случајева. На најважније питање око воље новог врха МУП-а да мења ствари у добром правцу, истакнуто је да итекако постоји та воља, првенствено да се изврши ревизија досадашњег рада свих старешина, али да СУК тај обиман посао не може да ради самостално. Министар Стефановић се сложио да ову активност треба покренути у догледно веме, доследно и без остатка.

На питање нашег синдиката око корупције унутар полиције  која се тиче пријема на рад, СУК је имао више предмета у раду али не и довољно доказа за тужиоце. Заправо, требало је пробити добро познати „плави зид ћутања“ у полицији, односно лажну колегијалност, што остаје као трајни задатак овог Сектора.

Недостатак овлашћења и надлежности је разлог што се многе ствари, које би по здравој логици требало да се истраже, не истражују се од стране ове службе. То је случај и са тврдњом премијера г.Вучића да 750 синдикалних руководилаца не ради свој редован посао а има енормне принадлежности. Слично је и са случајем Почуча, јер СУК нема овлашћења да истражује случајеве из радно-правних односа. Исти је разлог изостанка активности око међуресорног преузимања колеге Пеураче, који је у другом министарству задржао сва права из МУП-а.

Што се тиче пропуста у обезбеђењу возила председника Републике док је био на поправци, ту су се испоставиле битне недоречености интерног акта о коришћењу возила и о утврђеним недостацима упућен је допис и конкретни предлози Дирекцији полиције. Као и у многим другим случајевима, и овде није било повратне информације према СУК-а.

Код злоупотреба службених легитимација припадника полиције приликом превоза на и са посла, односно око наплата тог превоза, ради се о озбиљној злоупотреби буџета Министарства и таквим незаконитим радњама поједине несавесне колеге дуплирали су своју плату, јер су се превозили без плаћања карте а непостојеће трошкове наплаћивали од МУП-а. СУК је само у 2008. години поднето 47 кривичних пријава по овој основи, али је наредних година таквих пријава било мање јер су ставови тужилаца из различитих места у Србији били различити: да ли се ради о кривичним делу или о дисциплинским прекршају. На жалост, сарадња са тужилаштвима инје дала јединствен одговор на ово питање и неуједначени критеријуми су и даље, посебно у унутрашњости, сметња да се стане у већој мери на пут овој очигледној пљачки.

Управо на питањима материјалне консолидације МУП-а Београдски синдикат полиције и полицијских старешина инсистира из једног јединог али доброг разлога. Остваривање уштеда унутар МУП-а су реални предуслов да се припадницима Министарства и даље исплаћује социјални додатак од 10.000 динара, од чијег укидања стрепе сви запослени. Када би се оствариле бројне и значајне уштеде, било би могуће извршити и категоризацију градова и, сходно томе, и веће плате за полицајце који живе и раде у срединама где је најтеже (повећање плате у Београду за 30% итд.).

Ненадлежност је разлог због кога није покренута истрага око диплома ДИФ-а, којима су обмануте стотине припадника МУП-а а сличан је разлог и одсуства испитивања давнашњег уговора „Комерцијалне банке“ и МУП-а, иако челници СУК-а сматрају да би требало да имају таква овлашћења. Што се тиче нелегално изграђених објеката у Овчи од стране појединих полицијских старешина, добијен је налог да се овај прадмет одради од стране Кабинета министра, што је и урађено и достављено на процену, без предлога СУК-а како да се поступи у овом случају.

Посебна пажња овог синдиката била је усмерена на изјаву премијера г. Вучића, да нема поверења у полицију (после случаја са сином премијера). Заправо, кроз овај случај исказује се системска слабост положаја СУК-а, јер његови оперативци могу да делују искључиво ако добију наређење министра, или захтев за потребно обавештење од појединих тужилаштава. По садашњим прописима и интерним актима, није могуће самоиницијативно деловање СУК-а. Тиме су везане руке овом важном Сектору, поред катастрофалне кадровске непопуњенопсти и техничке неопремљености. Можда би било решење да се СУК издвоји из МУП-а као самостална агенција Владе Р.Србије, наравно са новим, ширим овлашћењима, драстично кадровски и технички ојачана.

Добра вест је што има јасних наговештаја да ће се прилике у унутрашњој контроли МУП-а променити набоље. Тада ће бити могуће, много ефикасније него до сада, сузбијати криминал и корупцију унутар полиције. На тај начин би се дошло до новца који се сада неконтролисано одлива из касе Министарства, тако да би било сасвим реално да се плате запослених повећају,  да се изврши праведнија расподела  скромног МУП-овог буџета, а да завидне зараде добијају они који раде најризичније и најтеже послове из области унутрашњих послова.

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић